Skip to content

Arbejdsmiljøpolitik

Hos Topsoe er vi dedikeret til, at alle vores ansatte forbliver sikre og sunde. Vi gør dette ved at reducere risici og derved minimere ulykker – samt understøtte et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø i alle dele af virksomheden både dagligt og på lang sigt. Denne politik angiver sammen med den globale ”Mental well-being policy”, hvordan vi efterlever dette.

Vores engagement, vi…

 • arbejder kontinuerligt for at identificere, analysere og reducere risici og farer i vores nuværende og kommende arbejdsmiljø, sådan at vi skaber et bedre arbejdsmiljø uden arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • integrerer sundhed og sikkerhed som en naturlig del af vores arbejde og systemer
 • arbejder målrettet på, at vores medarbejdere trives, er motiverede og har en god balance i arbejdslivet gennem at følge sygefravær og input fra trivselsmålinger
 • fokusere på at udvikle et tolerant og rummeligt arbejdssted
 • forbedrer vores generelle sundheds- og sikkerhedsresultater løbende ved at sætte både ambitiøse proaktive og reaktive mål baseret på de identificerede risici og vores forbedringsambition
 • sikrer uddannelse og træning af vores medarbejdere og ledere i både fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt Topsøes politikker på området
 • sikrer vores rejsende medarbejdere, mens de er væk fra hjemmet både under rejse og ophold hos kunder og leverandører
 • substituerer farlige kemikalier, når det er teknisk og økonomisk muligt, for at beskytte medarbejdere, kunder og naboer
 • inddrager løbende vores medarbejdere i arbejdsmiljøspørgsmål og forventer, at de handler ansvarligt
 • forventer at alle vores ledere agere som rollemodeller bl.a. ved at respektere og håndhæve regler samt at tager en aktiv del i at opretholde et god arbejdsmiljø i Topsoe
 • styrker vores medarbejdere til at gribe ind og adressere, hvis de støder på en situation eller adfærd, der ikke støtter op om et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • handler i overensstemmelse med den gældende arbejdsmiljølovgivning, regulering og andre bindende forpligtelser * i de lande og regioner, hvor vi opererer
 • arbejder med Topsoe-standarderne og stræber kontinuerligt med at udvikle og forbedre vores standarder
 • sikrer et velfungerende beredskab og evnerne til at håndtere kriser både internt og i samspil med omverdenen.
 • har en åben dialog med myndigheder, kunder, naboer og andre eksterne interessenter om arbejdsmiljøspørgsmål i relation til vores aktiviteter

* For vores Bayport-produktionssite inkluderer dette forpligtelsen til at overholde alle kravene i Responsible Care Initiativet inklusiv de ansvarlige vejledende principper