Skip to content

Miljøpolitik

Her finder du miljøpolitikken for Topsøe i Frederikssund. På fabrikken producerer vi katalysatorer, der er med til at sikre verdens befolkning tilstrækkelige forsyninger af fødevarer og energi, samt reducerer forurening.

Hos Topsøe er vi bevidste om vores miljøansvar, og vi arbejder konstant på at vores produktion, er så skånsom for miljøet som muligt. Vi har fx stort fokus på at minimere støj, reducere vandforbrug, samt håndtere affald og kemikalier sikkert og skånsomt.

Ud over at overholde gældende love og myndighedskrav på miljøområdet, har vi implementeret et miljøledelsessystem. Her forpligter vi til at foretage løbende forbedringer af miljøet.

Det er Topsøe Frederikssunds miljøpolitik at:

  • der ved nye anlæg og ombygning af eksisterende produktionsanlæg vælges processer, råvarer og hjælpestoffer under hensyntagen til disses påvirkning af miljøet
  • løbende gennemføre miljømæssige forbedringer med fokus på støj, udledninger til luft, vandforbrug og spildevand samt på håndtering af affald og kemikalier
  • forebygge forurening både gennem den overordnede styring af produktionen og i det daglige arbejde 
  • bibringe alle medarbejdere den viden og de forudsætninger, der skal til, for at arbejdet udføres miljømæssigt forsvarligt
  • engagere medarbejdere på alle niveauer i fabrikkens miljøarbejde, og gøre dem bevidste om deres indflydelse på miljøet
  • kommunikere åbent og sagligt om fabrikkens miljøforhold og aktiviteter på miljøområdet i konstruktiv dialog med myndigheder, naboer og andre interessenter