Laborantpraktikant til Catalyst Preparation laboratoriet

Vil du hjælpe os med at mindske verdens CO2 udledning?


Topsøe tilbyder praktikpladser til laborantstuderende med start d. 1. august 2022.
 
I dag er den største globale udfordring klimaændringer. I Topsøe kombinerer vi vores unikke kompetencer inden for kemi med det, som verden så akut har brug for: nemlig at reducere kulstofemissionerne. I årtier har vi hjulpet med at løse nogle af verdens hårdeste udfordringer. Vores ammoniakløsninger understøtter gødningsproduktion, til at brødføde en voksende befolkning. Når luftforurening truer miljøet og folkesundheden, hjælper vores teknologier med at reducere svovl og andre forurenende stoffer fra fossile brændstofemissioner til miljøsikre niveauer. 

Vores vision er at blive anerkendt som en global leder inden for teknologier til reduktion af CO2-emissioner inden 2024. Allerede i dag giver vi kemikalie- og brændstofproducenter markedsledende løsninger til verdens mest energieffektive produktion. Disse løsninger forbliver relevante, samtidig med, at vores nyere teknologier kan fremskynde en ansvarlig overgang til vedvarende energikilder.

Hvis du har lyst til at være med på vores rejse, tilbyder vi en praktikplads til en laborantstuderende i vores Catalyst Preparation laboratorium indenfor området Clean Fuel & Chemicals i R&D i Lyngby.

Praktiktiden er på i alt 12 måneder, hvoraf to måneder bruges på det afsluttende eksamensprojekt.

Catalyst Preparation laboratoriet 
I vores nye laboratorie arbejder vi med laboratorieskala-fremstilling og test af nye katalysatortyper. Vores teknologier spiller en betydningsfuld rolle ved bl.a. industriel fremstilling af kemikalier og produktion af brændstoffer. Her er især fokus på materialer til reduktion af forurening og til udnyttelse af fornybare ressourcer. Som laborantpraktikant i R&D vil du indgå, som et vigtigt led i vores arbejde med at optimere produkter og finde på nye teknologier, mens du anvender de seneste metoder og teknikker.

Arbejdet involverer kemiske fældninger, separation, vask, fremstilling af og imprægnering med metalholdige opløsninger, tablettering, miksning, ekstrudering og kemiske reaktioner ved høj temperatur. Du vil derfor komme til at anvende en lang række forskellige teknikker og udstyr, samt få en bred viden om test.

De mange forskellige opgaver og teknikker der er forbundet med at udfylde rollen som laborantpraktikant i Catalyst Preparation laboratoriet gør, at det er vigtigt, at du har mod på at arbejde i et miljø hvor både opgaver og prioriteringer af og til må ændres. Vi har derfor en forventning om, at du er omstillingsparat og klar til at løse udfordringer; såvel de planlagte som de uforudsete.

I det daglige bliver du tilknyttet et mindre team bestående af erfarne ingeniører og laboranter, som du vil arbejde tæt sammen med. Du bliver samtidig en del af et større forsknings- og udviklingslaboratorie med ca. 20 kolleger. Vidensdeling og sparring med kollegerne er afgørende for, at vi hver eneste dag kan levere den høje kvalitet af både katalysatorer og resultater, som vi står for.

Du
•    arbejder detaljeorienteret uden at miste overblikket
•    er serviceminded og god til at prioritere dine opgaver
•    har gode kommunikations- og samarbejdsevner
•    er fleksibel og åben med et godt humør
•    trives med travle og afvekslende arbejdsdage
•    har lyst til at blive en del af et team med sjove, dygtige og dejlige kolleger
 
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har afsluttet skoledelen af laborantuddannelsen og skal i gang med virksomhedsdelen med start den 1. august 2022.
 
Yderligere oplysninger 
Har du lyst til at være en del af et af vores fantastiske teams og arbejde i et ambitiøst og dynamiske arbejdsmiljø, så send din ansøgning og dit CV, sammen med en kopi af dine eksamensbeviser. Du bedes venligst uploade din ansøgning via vores hjemmeside www.topsoe.com.
Har du spørgsmål til praktikpladsen er du velkommen til at kontakte R&D Manager Søren Tolborg på tlf. +45 4191 8364
 
Ansøgningsfrist
1. juni, 2022
 
Topsøe er en global leder inden for udvikling af grønne energiløsninger og er stærkt engageret i at udvikle løsninger til dekarbonisering af de sektorer, der har svært ved at reducere emissionerne, herunder stål, cement, kemikalier, skibsfart og luftfart. Topsøes løsninger producerer essentielle vedvarende energibærere, brændstoffer og fremtidens kemikalier, såsom grøn brint, grøn ammoniak, eMethanol og eFuels. Virksomheden har hovedkontor i Danmark og betjener kunder over hele kloden. I 2021 var vores omsætning ca. 6,2 milliarder kroner med 2.100 ansatte. www.topsoe.com