Praktikpladser til laborantstuderende

Vil du hjælpe os med at mindske verdens CO2 udledning?


Haldor Topsøe tilbyder praktikpladser til laborantstuderende med start 1. februar 2022.
 
I dag er den største globale udfordring klimaændringer. I Haldor Topsøe kombinerer vi vores unikke kompetencer indenfor kemi med det, som verden så akut har brug for: nemlig at reducere kulstofemissionerne. I årtier har vi hjulpet med at løse nogle af verdens hårdeste udfordringer. Vores ammoniakløsninger understøtter gødningsproduktion, til at brødføde en voksende befolkning. Når luftforurening truer miljøet og folkesundheden, hjælper vores teknologier med at reducere svovl og andre forurenende stoffer fra fossile brændstofemissioner til miljøsikre niveauer. 

Vores vision er at blive anerkendt som en globale leder indenfor teknologier til reduktion af CO2-emissioner inden 2024. Allerede i dag giver vi kemikalie- og brændstofproducenter markedsledende løsninger til verdens mest energieffektive produktion. Disse løsninger forbliver relevante, samtidig med at vores nyere teknologier kan fremskynde en ansvarlig overgang til vedvarende energikilder.

Hvis du har lyst til at være med på vores rejse, tilbyder vi praktikpladser til laborantstuderende i flere af vores laboratorier i R&D i Lyngby.

Du vil komme til at arbejde sammen med erfarne kolleger i et internationalt miljø med en uformel omgangstone. Videndeling og sparring med kollegerne er afgørende for, at vi hver eneste dag kan levere den høje kvalitet af både katalysatorer og resultater, som vi står for.

Der er mangeartede opgaver forbundet med at udfylde rollen som laborantpraktikant, og vi forventer, at du er omstillingsparat og klar til at løse udfordringer såvel de planlagte som dem, der opstår, når prioriteringer må ændres. 

Praktiktiden er på i alt 12 måneder, hvoraf to måneder bruges på det afsluttende eksamensprojekt.
 
Organisk analyselaboratorium
Her udfører vi analyse på en lang række forskellige olier. Langt de fleste kommer fra vores testanlæg, som tester forskellige processer og katalysatorer til raffinaderier rundt omkring i verden.

Du vil komme til at anvende en lang række forskellige instrumentelle teknikker, herunder GC, NMR, HPLC, densitetsmålinger, viskositetsmålinger, destillationer og røntgenfluorescens (XRF). Du får derfor en bred viden om forskellige analysemetoder og prøvehåndtering.
 
Som laborantpraktikant i analyselaboratorie vil du arbejde tæt sammen med 7 erfarne laboranter og 2 studentermedhjælpere.
 
Uorganisk analyselaboratorium

Laboratoriet udfører hovedsageligt analyser på katalysatorer, der udvikles i vores R&D. Analyserne er vigtige for at kunne følge sammenhængen mellem sammensætning, struktur og katalysatorens aktivitet. Vi analyserer også katalysatorer, der har været anvendt i industrien.
 
I laboratoriet arbejder 6 laboranter tæt sammen om analyserne, der hovedsageligt omfatter ICP og røntgenfluorescens (XRF), du vil også få mulighed for at arbejde med flere andre karakteriseringsmetoder. I forbindelse med ICP analyserne anvendes en række forskellige oplukningsmetoder. Du vil derfor få rig lejlighed til at øve dine færdigheder som laborant og bringe ny viden ind i din uddannelse.
 
Som laborantpraktikant i Uorganisk analyselaboratorium kommer du til at arbejde sammen med laboranter, der har erfaring med forskellige analyseteknikker.

Clean fueland chemicals R&D Laboratoriet 
I vores nye laboratoriefaciliteter arbejder vi med laboratorieskala-fremstilling og test af nye katalysatortyper til brug på olieraffinaderier eller kemiske fabrikker, f.eks. til fjernelse af svovl fra diesel eller fremstilling af metanol. Arbejdet involverer kemiske fældninger, hydrothermale synteser, separation, vask, fremstilling af og imprægnering med metalholdige opløsninger, tablettering, miksning, ekstrudering og kemiske reaktioner ved høj temperatur.

Du vil komme til at anvende en lang række forskellige teknikker og udstyr samt få en bred viden om test.

Som laborantpraktikant i Clean fuel and chemicals R&D bliver du tilknyttet et mindre team bestående af ingeniører og teknikere, men bliver samtidig en del af et større forsknings- og udviklingslaboratorie med ca. 20 kolleger.  

Environmental Solutions R&D laboratoriet

I Environmental Solutions R&D arbejder vi på at skabe et bedre miljø ved at rense luften for NOx og SO2. Vi udvikler nye katalysatorer og i den forbindelse er der en del arbejde med præparation og test. 

Du bliver involveret i selve katalysatorfremstillingen; imprægnering, karakterisering, mikroskopi samt måling af partikel størrelse mm. Endvidere vil du arbejde med klargøring til test i mindre skala og være med til opskalering. 

Du kommer til at samarbejde med vores præparationsgruppe og bliver tilknyttet en ingeniør og to teknikere. 

VK- og TIGASTM-laboratorierne
I VK- og TIGASTM-projekterne arbejder vi med fremstilling og test af katalysatorer, der bruges til fremstilling af svovlsyre eller syntetisk benzin. 

Arbejdet foregår i laboratorieskala og involverer alle procestrin forbundet med syntese af katalysatorer med primær fokus på fremstilling, forståelse og forbedring af de forskellige katalysatorsystemer, vi arbejder med. Derudover vil du også være involveret i udvalgte analyser af de pågældende materialer. Du får mulighed for at arbejde på nogle spændende og udfordrende projekter, hvilket bidrager til en alsidig hverdag. 

Du er selv med til at påvirke indholdet i projekterne og hverdagen i de projektgrupper, du bliver en del af, og bliver fast tilknyttet en kemiker, som du arbejder sammen med på alle projekterne. 


Du

  • arbejder detaljeorienteret uden at miste overblikket
  • er serviceminded og god til at prioritere dine opgaver
  • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • er fleksibel og åben med et godt humør
  • trives med travle og afvekslende arbejdsdage
  • har lyst til at blive en del med et team med sjove, dygtige og dejlige kolleger

 
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har afsluttet skoledelen af laborantuddannelsen og skal i gang med virksomhedsdelen med start den 1. februar 2022.
 
Yderligere oplysninger 
Har du lyst til at være en del af et vores fantastiske teams og arbejde i et ambitiøst og dynamiske arbejdsmiljø, så send din ansøgning og dit CV, sammen med en kopi af dine eksamensbeviser. Du bedes venligst uploade din ansøgning via vores hjemmeside www.topsoe.com.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen er du velkomment til at kontakt venligst HR Partner Iris Musted Marcussen, +45 4139 0315.
 
Ansøgningsfrist
1. oktober, 2020
 
Haldor Topsoe is a global leader in supply of catalysts, technology, and services to the chemical and refining industries. Topsoe aims to be the global leader within carbon emission reduction technologies by 2024. By perfecting chemistry for a better world, we enable our customers to succeed in the transition towards renewable energy. Topsoe is headquartered in Denmark and serves customers around the globe. In 2020, our revenue was approximately DKK 6.2 billion, and we employ around 2,100 employees. www.topsoe.com