Skip to content

SOEC
FABRIK I HERNING

hero-down-arrow
Herning skriver et nyt kapitel i den grønne omstilling.

Det sker, når vi opfører verdens mest avancerede fabrik til fremstilling af den næste generation af elektrolyseteknologi. Elektrolyseteknologi har stor betydning for den grønne omstilling af vores energisystem. Den er uundværlig for at omdanne elektricitet til brint, som kan omdannes til andre former for CO2-neutrale brændstoffer. Processerne kendes også som Power-to-X.

De CO2-neutrale brændstoffer kan anvendes til industrier og andre områder, der er svære at elektrificere, såsom tung transport. På den måde kan vi få skibe over havet og fly på vingerne med langt mindre klimabelastning, end vi gør i dag.

I 2023 tager vi første spadestik til at bygge vores fabrik på Haldor Topsøes Vej 2 i Herning, og i 2025 forventer vi at være klar til produktion. Fabrikken er den største i verden af sin slags og vil kunne producere elektrolyseteknologi med en kapacitet på 500 megawatt om året. Det svarer til det årlige 
energiforbrug for knap en million danske husstande – og der er mulighed for, at fabrikken kan udvide til 5 gigawatt. Altså ti gange så meget energi. Det er stort!

TOPSOE KOMMER TIL HERNING

Vores nye elektrolysefabrik får adresse på Haldor Topsøes Vej 2 i Herning, og målet er at sætte Herning og Topsoe på Verdenskortet, når det kommer til den grønne omstilling.

Vi har valgt, at vores fabrik skal ligge i Herning, fordi området kan tilbyde kvalificeret og erfaren arbejdskraft. Vi får brug for intet mindre end 150 nye medarbejdere i forbindelse med fabrikken.

Byens unikke placering midt i Jylland gør, at Herning har en optimal infrastruktur, der sikrer en effektiv transport af materialer til og fra fabrikken.

Herning er kendt som et centrum for innovation og for at være særlig erhvervsvenlig. Herning Kommune gør et fantastisk arbejde med at støtte virksomheder, og byen huser allerede flere store danske virksomheder, der er internationalt anerkendte for deres arbejde for klimaet. Det resulterer i det helt rigtige økosystem af erhverv, lokale leverandører og samarbejdspartnere for os hos Topsoe.

150 NYE MULIGHEDER - VIL DU GRIBE EN AF DEM?

For at vi kan tilføre brændstof til den grønne omstilling, har vi behov for gode og dygtige mennesker til vores nye fabrik i Herning.

Fra start vil fabrikken beskæftige 150 medarbejdere, men vi forventer at kunne tilbyde endnu flere stillinger, i takt med at efterspørgslen og produktionskapaciteten bliver større.

Vi søger medarbejdere til flere funktioner - fra ingeniører til driftspersonale, automatikmekanikere og administration. Elektrolysefabrikken får brug for elektrikere, procesteknologer og smede, industrielektrikere, instrument teknikere og industrioperatører. Vi leder særligt efter personale, der har erfaring fra et produktionsmiljø indenfor robot-, medicinal- eller fødevareindustrien.

Vi ønsker i Topsoes ånd at bygge et stærkt team, der kan skabe og drive fabrikken frem. Er du interesseret i at gribe muligheden og blive en del af rejsen, så besøg:

 

TOPSOE.COM/CAREERS

HVAD ER
POWER-TO-X?

Power-to-X spiller en afgørende rolle i at nå FN’s globale mål om CO2-neutralitet

Power-to-X er processer, hvor der indgår elektrolyse der omdanner elektricitet til brint ved at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O2).

Elektrolyse kan bruges til produktion af flere forskellige slags brint med forskellige CO2-aftryk. Brint opdeles ofte i forskellige farver: Grå, brun, blå, pink og grøn, alt efter hvilken energikilde der benyttes til at producere brinten.

Det er grønt brint, når elektrolyseprocessen sker med elektricitet fra vedvarende energikilder. Grøn brint anses for at være fremtidens brændstof, fordi det kan omdannes til andre former for CO2-neutrale brændstoffer, og det kan bruges i industrier, der ellers er svære at elektrificere, herunder tung transport. Derfor vil Power-to-X og den elektrolyseteknologi, vi producerer i Herning, spille en afgørende rolle i den grønne omstilling

HVAD ER ELEKTROLYSE-TEKNOLOGI?

For at producere grøn brint skal vi bruge elektrolyse teknologi, vand eller damp og en vedvarende energikilde til at sætte strøm til processen.

Med de ingredienser kan elektrolyse dele vand til ilt og brint, og med brinten kan der produceres grønne brændstoffer til flere forskellige formål.

Der findes tre forskellige typer af elektrolyseteknologier: Alkalisk, PEM og SOEC. Vores elektrolyse er baseret på SOEC, som står for Solid-Oxide Electrolysis Cell. SOEC adskiller sig fra de andre teknologier ved at bruge damp i stedet for flydende vand til elektrolysen. 

Elektrolyseteknologien består af en celle, hvor selve elektrolysen sker. Det særlige ved vores elektrolyseteknologi er, at vi stabler 100 celler i en såkaldt stack.  for at have plads til flere celler. Elektrolyseteknologiens kerne - en slags cylinderbeholder - kan indeholde 12 stacks.

SOEC-teknologien er den mest effektive elektrolyse, vi har i dag. Den er omkring 30 procent mere energieffektiv sammenlignet med alkalisk og PEM-teknologi, men den har historisk været mindre attraktiv i kommerciel sammenhæng, fordi omkostningerne har været for høje i forhold til kapaciteten.

Med fabrikken i Herning kan vi producere elektrolyseteknologi i storskala.

ELEKTROLYSE KAN ACCELERERE DEN
GRØNNE OMSTILLING

Elektrolyseteknologi er en central del af Power-to-X og dermed afgørende for den grønne omstilling. 

Power-to-X kan hjælpe med at dekarbonisere sektorer, der er svære at elektrificere. Det gælder industrier inden for cement, kemikalier og stål samt tung transport som skibe, fly og lastbiler, der kræver store mængder energi. Det gør det svært at nedbringe sektorernes CO2-aftryk, og derfor kaldes de hard-to-abate (svær-at nedbringe).

Den grønne brint, der produceres ved elektrolyse, kan bruges direkte som CO2 neutralt brændstof. Den kan også bruges til at fremstille andre klimaneutrale brændstoffer som grøn ammoniak, eMethanol og CO2-neutral diesel. Brinten kan også bruges til at fremstille grønne kemikalier. Alt dette giver brint en afgørende rolle i den grønne omstilling.

Group (2)
 
Hvad skal der til
for at komme i mål
med den grønne omstilling?
 
 
“PtX er helt afgørende for, at vi 
kan levere fremtidens grønne 
brændstoffer og løsninger til at 
reducere industriens CO2
aftryk. Hos Topsoe tager vi et 
stort skridt med fabrikken i 
Herning, som både bidrager til 
energitransitionen, men også 
giver arbejdspladser og vækst i 
Danmark"

Kim Hedegaard
Chief Executive Office, Power-to-X hos Topsoe

HVORDAN PÅVIRKER FABRIKKEN LOKALOMRÅDET?

Kommer det til at larme meget fra fabrikken?

Vi tager alle de nødvendige forbehold for at undgå at påvirke lokalområdet. Fabrikken designes i tæt samarbejde med specialister og relevante myndigheder.

Kommer fabrikken til at lysforurene?

Topsoe gør alt, hvad der kan gøres, for at mindske lysgener fra fabrikken. Topsoe arbejder tæt sammen med myndigheder og fagfolk, og intet sker uden godkendelse fra miljøstyrelsen eller andre relevante danske myndigheder

Hvordan vil Topsoe forskønne anlægget, så det passer ind området?

Vi har ansat en arkitekt, der skal arbejde målrettet for at forskønne fabrikkens ydre. Der vil komme en fem meter bred stedsegrøn beplantning hele vejen rundt om fabrikken.

Skal vi som borgere være bange for, at fabrikken kan eksplodere?

Der er ingen grund til at frygte, at fabrikken er i fare for at eksplodere på grund af brint. På fabrikken kommer vi til at producere elektrolyseteknologi, der er en afgørende komponent i Power-to-X, og altså ikke selve brinten, som er et resultat af Power-to-X. Der vil blive dog produceret mindre mængder brint i forbindelse med test af cellerne. Det vil blive gjort under kontrollerede forhold.

Kontakt os

Har du spørgsmål angående elektrolysefabrikken i Herning, så udfyld kontaktformularen her: