Skip to content

Kvalitetspolitik for Topsøe’s fabrik i Frederikssund

På fabrikken producerer vi primært katalysatorer og i mindre omfang batterimateriale. Der produceres desuden et biprodukt, der anvendes til gødning.

Vores produkter er med til at sikre verdens befolkning tilstrækkelige forsyninger af fødevarer og energi, samt reducerer forurening. Vi understøtter Haldor Topsøe’s vision om at være ledende inden for frembringelse af teknologi til at mindske det globale CO2 aftryk i 2024. For at virkeliggøre visionen har Topsoe’s topledelse beskrevet den adfærd, som er nødvendig for alle medarbejdere, blandt andet:

“Jeg arbejder målrettet på at gøre tingene bedre”
Jeg arbejder kontinuerligt for at optimere processer og skabe forbedringer i forhold til sikkerhed, kvalitet, produktivitet, rettidighed og omkostninger.

Vi leverer produkterne med et ensartet kvalitetsniveau, der svarer til vores kunders og markedets efterspørgsel. For at opnå dette, har vi en række processer, som er fastholdt i vores integrerede ledelsessystem, der opfylder kravene til ISO-9001:2015.

Via processerne sikrer vi, at Topsøe:

 • kender til kundernes tekniske og kommercielle behov
 • har den nødvendige leveringssikkerhed
 • producerer på en effektiv måde
 • kender kundekrav og andre relevante krav fra interessenter
 • arbejder systematisk med at sætte og nå kvalitetsmål
 • holder fokus på kundebehov og evaluerer hvor godt vi rammer kundetilfredsheden
 • hele tiden forbedrer vores ledelsessystem for at møde kunder og omgivelsers krav, samt virksomhede
 • opgaver og strategiske retning
 • evaluerer og diskuterer systemets effektivitet
 • involverer medarbejdere på alle niveauer
 • har veldefinerede målepunkter i involverede funktioner, som følges op og skaber udvikling

Vi forpligter os til at leve op til kvalitetspolitikken, til at overholde gældende krav og til løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemet.