<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=617357065128553&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvalitetspolitik

Her finder du kvalitetspolitikken for Topsøe i Frederikssund. På fabrikken producerer vi katalysatorer, der er med til at sikre verdens befolkning tilstrækkelige forsyninger af fødevarer og energi, samt reducerer forurening.

Vi leverer produkterne med et ensartet kvalitetsniveau, der svarer til vores kunders og markedets efterspørgsel. For at opnå dette, har vi en række processer som er fastholdt i vores integrerede ledelsessystem der opfylder kravene til ISO-9001:2015.

Via processerne sikrer vi at Topsøe:

 
  • kender til kundernes tekniske og kommercielle behov
  • har den nødvendige leveringssikkerhed
  • producerer på en effektiv måde
  • kender kundekrav og andre relevante krav fra interessenter
  • holder fokus på kundebehov og evaluerer hvor godt vi rammer kundetilfredsheden
  • hele tiden forbedrer vores ledelsessystem for at møde kunder og omgivelsers krav, samt virksomhedens opgaver og strategiske retning
  • evaluerer og diskuterer systemets effektivitet
  • involverer medarbejdere på alle niveauer
  • har veldefinerede målepunkter i involverede funktioner, som følges op og skaber udvikling