Skip to content

Hvad er
katalyse?

Populært sagt er katalyse en proces, der accelererer en kemisk reaktion, der ellers ville være ubrugelig langsom. Den substans, der gør det hele muligt kaldes, en katalysator. Katalysatoren bliver ikke selv forbrugt i reaktionen. 

Katalyse gør det muligt at omdanne et stort antal af ressourcer til vigtige og nødvendige produkter – hurtigt, effektivt og med et minimumsforbrug af energi og affald. Hastigheden af den kemiske reaktion er i høj grad afhængig af aktiveringsenergien, hvilket refererer til den mængde energi, det kræver at ændre binder og vinkler på en reaktant, før det kan blive til et produkt. Jo lavere aktiveringsenergi, jo hurtigere reaktion. 

En katalysator kan ikke påvirke en kemisk reaktion, der er termodynamisk umulig, men den kan gøre aktiveringsenergien lavere, og derved øge reaktionshastigheden, så reaktionen kommer til at forløbe, selvom den ellers ville være alt for langsom. 

Vigtigheden af katalyse i industrien, for miljøet og vores hverdag er enorm. På den ene eller den anden måde er katalysatorer involverede i 90 % af alle kommercielt producerede produkter– fra gødning til møbler, over til brændstoffet i vores biler.

Katalysatorer kan:

  • Gøre dyre processer billigere
  • Omdanne værdiløs affald til værdifulde råvarer
  • Rense luften vi indånder

Og meget, meget mere.